Etapes

IGUALTAT

ETAPES DEL FEMINISME

Període històric

Objectius

1800-1960

Dret a la propiedad privada
Igualtat en el matrimoni
Dret sobre els fills
Dret a vot

1960-1990

Igualtat laboral
Alliberament sexual
Drets reproductius
Lluita contra la violència domèstica

1990-Actualitat

Inclusió de minories racials
Drets LGBT
Visió positiva de la sexualitat

Vídeo de Devermut (@devermut)

INJUSTÍCIES ACTUALS:

 

 

El sou anual de la dona és un 22.17% més baix que el de l’home. Segons estudis, les dones inverteixen 26.5h en treball no remunerat mentre que els homes només dediquen 14h a aquestes tasques.

 

 

A les pensions, hi ha una gran diferència:

Segons estudis, una dona rep aproximadament 740,2 euros mensuals, mentre que un home, 1.162,3 euros.

 

 

En l’àmbit domèstic, es poden associar diferents rols depenent en el gènere. Per exemple, el paper de la dona es pot relacionar amb la família i la casa, mentre que el paper de l’home, amb el treball i l’obtenció de recursos per mantenir la família. 

Aquests rols dificulten el paper de la dona en l’àmbit laboral.

En l’àmbit polític, a Espanya només 1.604 dels 8.228 ajuntaments tenen alcadesa, un 19.5%.

Al Congrés, d’un total de 350 diputats, 141 son dones i en els escons del Senat i ha 98 dones en un total de 266 parlamentaris.